Termeni Și Condiții

General

1. Termenii şi condiţiile următoare sunt valabile pentru orice relaţie profesională cu firma SC Catol Team SRL-D. Alţi termeni şi alte condiţii ale clientului diferite de următoarele nu au valabilitate, numai dacă au fost stabilite în scris.

2. Toate ofertele, indiferent de mijlocul de comunicare (prin telefon, fax, internet, e-mail,etc.) sunt obligatorii pentru firma SC Catol Team SRL-D doar când au fost confirmate în scris sau livrarea a fost efectuată şi factura a fost emisă.

3. În cazul erorilor de preţuri sau al detaliilor incomplete a produselor, SC Catol Team SRL-D îşi rezervă dreptul de corectură. Într-o asemenea situaţie SC Catol Team SRL-D o să informeze imediat clientul despre corectură efectuată. Clientul poate confirma comanda sau poate să se retragă din contract.

Livrare

1. Livrarea este asigurată de către firma de curierat rapid Sameday, costul transportului fiind de 19 lei în orice localitate din România. SC Catol Team SRL-D se străduie să livreze marfă comandată în termen de 72 de ore (excluzând comenzile efectuate în weekend). Marfa este trimisă la adresa de livrare comunicată de către client.

2. Toate preţurile de pe siteul nostru includ T.V.A. şi nu includ costuri de transport.

3. Marfa va fi verificată de către client imediat când o primeşte. El va verifica în primul rând ca ambalajul să fie în stare intactă. În cazul eventualelor deformări ale ambalajului, clientul este rugat să transmită o sesizare scrisă firmei de transport, pentru a se întocmi un proces verbal şi să notifice comerciantul în vederea schimbării produsului.

4. Specificaţiile în legătură cu timpul de livrare sunt fără obligaţii. Cu excepţia că au fost confirmate dinainte în scris.

5. Orice fel de compensaţii pentru reziliere sau întârziere a livrării către firma SC Catol Team SRL-D sunt excluse.

6. Livrarea produselor de pe site care nu se află pe stoc poate dura între 8 – 20 zile.

7. Nu există comandă minimă.

8. Ofertele de pe site sunt valabile în limita stocului disponibil.

Drept de reziliere a contractului

1. Consumatorul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora. Această diminuare a valorii nu trebuie să fie descurajantă, consumatorul poate să-şi exercite dreptul de retragere. Totodată, consumatorul nu este responsabil pentru diminuarea valorii produselor în cazul în care comerciantul a omis să-l informeze despre dreptul de retragere.

2. Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului (conform oug34/2014), rămânând în sarcina consumatorului să achite doar transportul la returnare (art 59²(2)).

3. În cazul în care produsul a fost returnat nu a fost conform, SC Catol Team SRL-D va restitui consumatorului contravaloarea produsului şi a transportului dus-întors.

4. În cazul în care produsul a fost returnat fără a se invoca un motiv (conform dreptului legal de returnare în 14 zile), SC Catol Team SRL-D va restitui soncumatorului doar contravaluarea produsului.

5. În cazul în care comerciantul a omis să transmită consumatorului informaţiile privind returnarea comenzii, termenul pentru denunţarea unilaterală a contractului este de 90 de zile şi începe să curgă pentru produse, de la dată primirii lor de către consumator; dacă în perioada celor 90 de zile informaţiile prevăzute la art. 4 sunt furnizate consumatorului, termenul de 30 zile pentru denunţarea unilaterală a contractului începe să curgă din acel moment.

6. În cazul exercitării dreptului de denunţare unilaterală a contractului de către consumator, comerciantul are obligaţia să ramburseze sumele plătite de consumator fără a-i solicită acestuia cheltuielile aferente rambursării sumelor. rambursarea sumelor se va face în cel mult 14 de zile de la data denunţării contractului de către consumator.

7. În cazul rezilieri contractului de către client SC Catol Team SRL-D returnează valoarea mărfii deja achitată.

8. Pentru returnarea produsului, SC Catol Team SRL-D recomandă transportul prin poşta română, costul transportului de retur fiind mai redus decat cel prin curierat rapid. Rămâne la alegerea clientului prin ce modalitate va returna coletul: prin poşta română sau curierat rapid.

9. Vă rugăm să nu returnaţi produsele în sistem ramburs.

Garanţie şi compensaţii

1. Excluderea garanţiei o reprezintă următoarele cazuri:
– marfa prezintă urme de utilizare inadecvată;
– nu au fost respectate condiţiile de utilizare menţionate în manualul de utilizare;
– produsul a fost utilizat la alţi parametri sau în alte condiţii decât cele indicate de producător;
– produsul a fost utilizat în legătură cu accesorii sau aparatură nepotrivită

2. Clientul are dreptul la garanţie în cazul deteriorării produsului datorită transportului, doar în caz că a procedat cum este scris în punct 2 art. 3.

3. Termenul de garanţie pentru produse noi este de 24 luni fără drept de prelungire.

4. Defecţiunea care apare se dovedeşte a fi din cauza unei defecţiuni de material sau producţie. Doar clientul are drept la garanţie şi el nu poate fi transmis.

5. În caz de garanţie va rugăm să ne contactaţi. Noi o să vă comunicăm detalii despre returnarea produsului. Produsul trebuie returnat cu copia documentelor primite.

6. Alte drepturi decât cele menţionate se exclud.

Termeni şi condiţii de plată

1. Avans:
Ne rezervăm dreptul de a percepe un avans cuprins între 30%-100%, despre care veţi fi anunţat în prealabil, pentru comenzi care depăşesc suma de 1000 ron. Acest avans poate fi trimis în contul nostru la banca INGB Bucureşti, IBAN RO75INGB0000999907105975, cont în ron.
În cazul în care marfa este manufacturată special pentru client această va fi achitată integral (100%).
Dacă clientul a achitat 30% (inclusiv TVA), din valoarea unui produs, sau a mai multor produse şi nu mai este de acord ca în momentul primirii respectivului produs /(sau) produse să achite restul sumei până la 100% (inclusiv TVA), procentul de 30% este considerat avans, astfel încât clientul pierde dreptul de recuperare a acestui avans.

2. Plata ramburs:
În caz că doriţi livrarea cu plata ramburs, plătiţi costul acestui serviciu direct către fima de transport în momentul ridicării mărfii.
Notă! Dacă aţi achitat avansul de 30% pentru un produs sau produse a căror valoare depăşesc suma totală de 1000 ron (inclusiv TVA), restul sumei poate fi achitat şi cu plata ramburs.

3. Factură:
Pentru toate sumele încasate de la clienţi, SC Catol Team SRL-D, emite factură fiscală conform legislaţiei în vigoare.

Rezervarea dreptului de proprietate

1. Până la achitarea totală a sumei facturată, marfa livrată rămâne în proprietatea firmei SC Catol Team SRL-D

2. Clientul nu are dreptul de înstrăinare a mărfii până la achitarea totală a sumei facturate de către SC Catol Team SRL-D

Drept

1. În situaţia apariţiilor unor litigii, instanţa competenţă este cea unde are sediu SC Catol Team SRL-D.

Confidenţialitatea datelor

1. SC Catol Team SRL-D garantează că o să trateze cu confidenţialitate toate datele dvs. personale, comunicate în legătură cu comandă.

Forţă majoră

1. Orice împrejurare independentă de voinţa păţilor contractuale, intervenită după data încheierii contractului şi care împiedică executarea acestuia este considerată ca forţă majoră şi exonorează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, calamităţi. Partea care invocă forţa majoră, trebuie să anunţe celeilalte părţi în termen de 14 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră. După încetarea cazului de forţă majoră, partea care l-a invocat, îşi va relua obligaţiile contractuale în termem de cel mult 3 zile lucrătoare şi va anunţa cealalată parte. Dacă nu procedează la anunţarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă, va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi, prin neanunțarea în termen.

Cesionarea contractului

1. Niciuna din părţile prezentului contract nu va cesiona drepturile şi obligaţiile sale rezultate din acest contract, unei terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi. Acordul scris trebuie comunicat cedatului, în maximum 3 zile de la data la care cedentul a cerut cedatului consimţământul. În cazul în care nu răspunde în termenul mai sus menţionat, se consideră că cedatul nu consimte cesiunea contractului.

Teritoriu

1. Prezentul contract este nelimitat în spaţiu.

Clauze finale

1. În caz că unele din aceste condiţii şi termeni nu se aplică – indiferent de motiv – restul rămân valabile şi neatinse.

2. Părţile vor încerca soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor de orice fel, legate de încheierea, executarea şi încetarea prezentului contract, iar în caz de nesoluţionare pe cale amiabilă, se va alege competenţă teritorială a instanţelor din bucureşti.

Shopping Cart
Scroll to Top